شعرها

شعرها

ثنا نصاري

 

متولد آبادان1364

شاعر، نويسنده و مترجم

 دبير سرويس ادبي نشريات خوزستان 
كتاب ها:
تاليف: 
-در من فيلي خفته است/ نوول/ نشر داستانسرا
ترجمه:
-ژتون قرمز من/ رمان(برنده ي جايزه ي پن فاكنر و نامزد نهايي من بوكر)/ نوشته ي كارن جوي فاولر/ نشر نيماژ
-حرف زدن همه جا ممنوع است/ نوول/ نوشته ي كارن جوي فاولر (برنده ي جايزه شرلي جكسون) / نشر مشكي
 
 

"آوازهاي شط"

 

شط در اندوه ماهيگيران

آوازهاي منقلبي مي خواند

سرها به سمت سياهي خم بود

دست از طلب پاروها را

در شب فرو مي بردند

و بي خوابي ماهي ها آشفته تر مي شد

 

زن بر کرانه ايستاده بود

و پيشاني اش چين برنمي داشت

از رعشه ي النگوي زن ها تنها سکوت منقطعي برمي خواست

زن ايستاده بود و نسيم

پيراهن بلندش را تکان نمي داد

 

قايق به سمت گمشده ها مي رفت

اما تور

تاب بغل گرفتن اجساد را نداشت

 

زن ايستاده بود و از شط

آن تکه استخوان مقدس را طلب مي کرد

شط اما

آوازهاي منقلبي مي خواند...

 

"عصاي سليمان"

 

آن قدر اين پا و آن پا کرد

تا با يک پا برگشت

فکر مي کردم خيلي بزرگ شده ام

که عصاي پاي پدر باشم

وقتي پشت سرش گفتند:

زده به سرش

کاپيتان جان سيلور، موج زده به سرش

ديگر نه گنج برايش مهم است

نه جنگ

نه                   من                  بزرگ شده ام

و دزدان دريايي توي کارتون هاي کودکيم زندگي مي کنند

من

توي ساحل اروند

موريانه بدنم را خورده است

پدرم سال هاست توي ايوان حضرت سليمان

مرده است.

 

                                                

                             

" من از جنگ برنگشته ام "

 

به من بگو

به که فکر مي کني وقتي که نشسته اي

و پيشاني ات چين بر نمي دارد؟

تو مثل زن هاي ديگر سياه نمي پوشي

تو پنج شنبه ها به قبرستان نمي روي

وقتي که قاشق با دستت مي لغزد و در چاي مي رقصد

تو صداي انفجارهاي توي استکان را که نمي شنوي

من اين همه راه از جنگ برنگشته ام

که سربگرداني ام

مثل پيامبري که مردم در کوچه حتي به او سنگ نمي زنند،

به من بي اعتنا نباش.

اصلا بگو که از اين راه برگردم

و در آينه ديگر هرگز تو را نگاه نکنم

 فقط خاموش نمان

و تکليف اين شمعدان را روشن کن.

من از جنگ برنگشته ام

که فقط زنده بمانم...

تو پنجشنبه ها به قبرستان نمي آيي

تو مي داني که من نمرده ام

و در بيمارستان کم خون صحرايي

که درد با من مادرزاد بود

جا نمانده ام.

خاموش نمان

و تکليف اين شمعدان را

روشن کن.

                                                                                            

            

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران