قدم زدن درون محتوا

قدم زدن درون محتوا

مروري بر نمايشگاه گروهي با عنوان گل در گالري نگر 

نوشته ي زاهره دنياديده

جمعه 9 مهر نمايشگاهي گروهي با عنوان گل در گالري نگر برگزار گرديد. نمايشگاه شامل آثار چهل هنرمند است که در رشته هاي مختلف هنري فعاليت دارند.طراحي، نقاشي، چاپ، حجم، عکاسي، چيدمان و ويدئوآرت از جمله مدياهايي است که هنرمندان براي ارائه ي آثار خود برگزيده اند. هر هنرمند بين يک تا سه اثر ارائه داده و غالب آثار از اندازه ي کوچکي برخوردارند.

گل سوژه اي است که در طول تاريخ توجه بسياري از هنرمندان را به خود جلب کرده است و هم چون هر موضوع ديگري نحوه ي مواجهه با آن مرز باريکي ميان نگاه حرفه اي و آماتور ايجاد مي کند.بسيارند هنرمندان بي نام و نشاني که گل را به دليل وجه زيبايي شناسانه اش به عنوان مدل خويش برگزيده اند و به طبع آثار چندان ارزشمندي توليد نکرده اند. از سويي ديگر شمار هنرمندان نامداري که از وجه ديگري به گل نگريسته اند اندک نيست. همه ي ما با دلتنگي عميقي که در گل هاي آفتابگردان ونگوگ مستتر بود آشنا هستيم يا خاطره اي از ارجاع هاي بيانگر گل هاي اوکيف داريم. حتي غالب هنرمندان امپرسيونيست که طبيعت و گل را مدل خويش قرار داده اند هم چون يک پديده ي معمول به آن نگاه نکرده اند؛ بلکه با نحوه ي رنگ گذاري و بازي با نور و سايه و به طور کلي ثبت لحظه يِ آن، جرياني را به وجود آوردند که عنوان نخستين جنبش هنر مدرن را به خود اختصاص داد. گل براي اين هنرمندان فارغ از جذابيت هاي بصري ارجاع هاي بيانگري نيز داشته است و با تکرار اين سوژه در دوره هاي مختلف هنريِ خود، مفهوم موردنظر خويش را از آن استنباط کرده اند.

در نمايشگاه حاضر نيزهمين گره خوردن زيست شخصي هر هنرمند با اين سوژه مد نظر بوده است.تنوع ديدگاه چهل هنرمند طيف وسيعي از تجارب را پيش روي مخاطبان قرار مي دهد و در غالب آثار گل بهانه اي بوده است که هر هنرمند محتواي مورد نظرش را با آن بيان کند. گل ها گاه زينت بخش مجسمه اي پارچه اي شده اند، گاه از ويدئويي مفهومي سربرآورده اند، گاه بر صفحه اي کاغذي نقش بسته اند و گاه سوژه ي يک چيدمان قرار گرفته اند. حتي گاهي چنان با انديشه ي هنرمند پيوند خورده اند که تنها با ارجاع به موضوع نمايشگاه قابل شناسايي مي شوند.

نحوه ي ارائه و چيدمان نمايشگاه نيز در نوع خود جالب توجه است. گردآورندگان نمايشگاه علاوه بر وجه بصري، حس چشايي مخاطبان را نيز درگير کرده اند. در هنگام ورود به گالري در وهله ي اول حس بويايي مخاطبان تحريک مي شود و با ورود به سالن نمايش آثار مخاطب با انبوه خزه هايي مواجه مي شود که کف گالري را پوشانده اند و کاملا فضاي گالري را تحت تاثير قرار داده اند. قدم زدن درون خزه هاي سبز و تازه با بويي که بي شباهت به تکه اي از منظره اي طبيعي نيست، مجال قدم زدن درون بستري را فراهم مي کند که ارجاع به محتواي نمايشگاه دارد. علاوه بر اين طبق تعريف هاي معمول، گالري چهارچوبي است که غالبا از ديوارهاي آن به عنوان فضايي براي نمايش آثار يا درگير کردن مخاطب با محتوا استفاده مي شود؛ اما مهدي دندي و مهسا مرسي کيويتورهاي جوان اين نمايشگاه در چند نمايشگاه اخير که جمع آوري کرده اند کف گالري را با اتفاقي همراه کرده اند و تعريف هاي معمول را زيرسوال برده اند: خواه اين اتفاق نمايش آثار در کف گالري باشد (که در نمايشگاه قبلي آن هااتفاق افتاد) و خواه ارائه ي چيدماني مرتبط با کانسپت نمايشگاه؛ اين نگاه ويژه به پديده اي معمول جالب توجه است.

نمايشگاه گل از 9 تا 23 مهر در گالري نگر قابل مشاهده است. هم چنين نشست آزاد و نقد و بررسي آثار پنجشنبه 15 مهرماه ساعت 17 با حضور دکتر بهنام کامراني برگزار خواهد شد.

14/7/95

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران